Meta

Jak Facebook pomáhá chránit volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

Příprava na volby je jednou z našich nejdůležitějších priorit. Usilovně pracujeme na tom, abychom v České republice zajistili bezpečnost našich platforem před jakýmikoliv zásahy, bojovali proti dezinformacím a proti ovlivňování voličů, zlepšili transparentnost a ochranu soukromí, a umožnili lidem využít svůj hlas při hlasování. V těchto aktivitách budeme pokračovat v období před volbami, během nich, ale i po volbách samotných. 

Před českými parlamentními volbami v roce 2021 podnikneme tyto kroky: 

Bezpečnost 

 • Zaměřujeme se na bezpečnost a bezpečný průběh voleb na našich platformách, protože některé vypjaté kampaně mohou vést k násilí, diskriminaci a šikaně. 
 • Facebook má proto celosvětový soubor pravidel nazvaný Zásady komunity, který veřejnosti vysvětluje, co je a co není v rámci naší služby povoleno. Cílem těchto pravidel je chránit uživatele a zároveň zabezpečit svobodu projevu. Naše Zásady komunity pokrývají 26 různých oblastí a zahrnují přísná pravidla týkající se podněcování násilí, projevů nenávisti, omezení volebního práva občanů a obtěžování. V případě, že někdo sdílí cokoli, co podle vás porušuje naše pravidla, chceme o tom vědět. Máme proto k dispozici nástroje pro nahlášení podobných případů, aby nás o nich mohli uživatelé informovat a my je patřičně vyšetřili. Pokud totiž kdokoliv zveřejní něco, co je v rozporu s našimi pravidly, podnikneme adekvátní kroky. 
 • Ztrojnásobili jsme velikost týmu pracujícího na bezpečnosti a zabezpečení na 35 tisíc lidí. Toto číslo zahrnuje přes 15 tisíc obsahových recenzentů, kteří se nachází po celém světě a v každém časovém pásmu, abychom mohli nepřetržitě reagovat. Dohromady jsou tito recenzenti schopni posoudit obsah ve více než 50 jazycích, a to včetně češtiny. Tito odborní recenzenti obsahu jsou rodilí mluvčí, kteří znají a rozumějí české politice i kultuře, protože víme, že k pochopení konkrétního významu slova nebo politického atmosféry, v níž je příspěvek sdílen, je třeba místní znalost. 
 • Jsme také průkopníky v používání umělé inteligence k rychlejšímu vyhledávání a odstraňování škodlivého obsahu. Od dubna do června jsme celosvětově odstranili více než 30 milionů kusů grafického a násilného obsahu – více než 99 % jsme odhalili proaktivně, ještě než nám je někdo musel nahlásit. 

Boj proti dezinformacím a nepravdivým zprávám 

 • Usilovně bojujeme proti šíření dezinformací na našich platformách, protože víme, že lidé chtějí na Facebooku i Instagramu dostávat přesné informace – a my také. Odstraňujeme dezinformace, které by mohly vést k bezprostřednímu násilí či fyzické újmě, ale také vyvracíme informace, které by mohly lidem bránit ve volbách, jako jsou nepravdivé zprávy týkající se termínů, místa, času a způsobu hlasování. 
 • Na obsahu, který neporušuje naše Zásady komunity, spolupracujeme s více než 80 nezávislými třetími stranami, tzv. ”fact-checkery“, z celého světa, a to včetně AFP a Demagog.cz – dvou partnerů z České republiky ověřených Mezinárodní sítí pro kontrolu faktů. Když kontrolor vyhodnotí informaci jako nepravdivou, označíme tento obsah upozorňujícím štítkem a zobrazíme jej v News Feedu níže, díky čemuž příspěvek uvidí méně lidí.  
 • Věříme, že v demokracii by o tom, co je věrohodné, měli rozhodovat lidé, ne technologické společnosti – našim záměrem není to, aby soukromá společnost cenzurovala politiky. Proto neposíláme politický obsah ani reklamy našim fact-checkingovým partnerům. Věříme, že omezením projevu nebo odstraněním obsahu bychom zapříčnili, že by lidé byli méně informovaní o tom, co říkají jimi volení představitelé, a politici byli méně zodpovědní za vlastní slova. 
 • Nicméně, když politik sdílí již dříve vyvrácený obsah, včetně odkazů, videí a fotografií, tomuto obsahu snižujeme dosah, ukážeme související informace od “fact-checkerů” a nepovolíme jeho využití pro reklamu. 
 • To neznamená, že si politici mohou na Facebooku a Instagramu říkat, co chtějí. Pokud jde o prosazování našich Zásad komunity, k obsahu zveřejněnému politiky nepřistupujeme jinak než k obsahu zveřejněnému kýmkoli jiným. Obsah od politiků porušující naše zásady jsme již v minulosti odstraňovali a odstraňujeme jej i nadále. 
 • Více informací o našem nezávislém ověřovacím programu a o různých typech obsahu, jež jsou podrobeny ověřování, najdete zde

​​Boj proti vměšování se 

 • Využíváme pokročilých bezpečnostních operací, které umožňují odstraňovat manipulační kampaně a identifikovat vznikající hrozby. V posledních třech letech jsme pracovali na identifikaci nových a rodících se hrozeb a na odstraňování “koordinovaného neautentického chování” napříč našimi aplikacemi. Naše bezpečnostní týmy vyšetřují a odstraňují koordinované sítě falešných účtů, stránek a skupin, které se snaží manipulovat s veřejným míněním. Za poslední čtyři roky jsme odhalili a zastavili více než 150 takových uskupení po celém světě. 
 • Víme, že tyto osoby používají falešné účty, aby zakryli svou identitu a škodili na našich platformách. Proto jsme vedle práce našich odborných vyšetřovacích týmů zřídili také automatizovaný systém, který tyto falešné účty vyhledává a odstraňuje. Takové systémy každý den při registraci blokují miliony falešných účtů, a to často během několika málo minut po jejich vytvoření. Od dubna do června letošního roku jsme celosvětově zablokovali 1,7 miliardy falešných účtů – ve stejném období v roce 2018 to bylo 800 milionů. 

Nárůst transparentnosti 

 • Chceme zajistit, aby lidé používali Facebook přirozeně a rozuměli tomu, kdo s nimi komunikuje. Během uplynulého roku jsme podnikli kroky k zajištění větší autenticity a transparentnosti stránek tím, že lidem ukazujeme, odkud stránka primárně pochází a zda se případně spojila s jinými. To dává lidem širší kontext a usnadňuje pochopení toho, kdo je jejím autorem. 
 • Věříme, že politická diskuze a debata by měla být srozumitelná pro každého voliče. Proto jsme za posledních několik let zavedli řadu nástrojů, které poskytují více informací o politických reklamách na Facebooku a Instagramu. Definici „politických reklam“ můžete nalézt zde
 • Tyto nástroje pro transparentní reklamu jsme v České republice zavedli povinně. Výsledkem je, že každý, kdo chce v České republice využívat politickou reklamu, musí nyní projít ověřovacím procesem, aby dokázal, kdo je a že žije v České republice. Až poté provádíme dodatečné kontroly, abychom zajistili soulad s našimi zásadami. 
 • Všechny politické reklamy v Česku musí být navíc označeny štítkem “platí za to” (paid by), takže můžete vidět, kdo za ni zaplatil. Také jsme všechny politické reklamy, které u nás běží, vložili do Knihovny reklam – aby každý viděl, jaké reklamy se zobrazují, jaké typy lidí je sledují a kolik za ně bylo zaplaceno. Tento veřejný a snadno dohledatelný archiv bude informace o tomto typu reklamy uchovávat po dobu sedmi let. 
 • Tyto změny způsobily, že politická reklama na Facebooku a Instagramu je ve srovnání s jinými formami předvolební kampaně transparentnější, ať už jde o billboardy, inzeráty v novinách, přímou poštu, letáky nebo cílené e-maily. 
 • Kromě toho, že jsem ještě více ztrasparentnili stránky, jsme také aktualizovali Knihovnu reklam, Report Knihovny reklam a API Knihovny reklam, abychom novinářům, zákonodárcům, výzkumným pracovníkům a dalším pomohli získat více informací o zobrazovaných reklamách. 

Závazek občanům 

 • Posláním Facebooku je dát lidem sílu budovat komunitu a sbližovat svět. Státní správa, politické strany i nevládní organizace v tom hrají nepostradatelnou roli. 
 • Věříme, že platformy jako Facebook mohou sehrát pozitivní roli ve volbách tím, že pomohou lidem využít svůj hlas tam, kde je to nejdůležitější – během voleb. Proto v den voleb lidem připomeneme, že je čas jít volit, a to díky oznámení ve vrchní části jejich facebookového kanálu vybraných příspěvků (News Feed). 
 • Pomoct budovat informované a občansky angažované komunity je během voleb ústředním bodem naší práce. V Česku organizujeme školení a zprostředkováváme dialogy zúčastněných stran, jako jsou vláda, občanské organizace nebo média, abychom je informovali o naší práci prováděné během voleb. 
 • Soustředíme se na informování těchto skupin o tom, jak může Facebook sloužit jako pozitivní nástroj občanské angažovanosti. Také jsme s nimi hovořili o našich Zásadách komunity, které upravují, co je a není povoleno na Facebooku a Instagramu, o našich nástrojích pro transparentnost reklam a o krocích, jenž mohou podniknout, aby pro ně používání našich platforem bylo bezpečné.


To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, you agree to allow our collection of information on and off Facebook through cookies. Learn more, including about available controls: Cookies Policy