Meta

How Meta is Preparing for Türkiye’s 2023 Elections

Takeaways

  • To help ensure the Turkish election on May 14th is safe and secure, we’re investing in people, partnerships and technology to reduce the spread of misinformation and remove harmful content across our apps. 
  • As we approach Election Day, we’ll activate our Türkiye Elections Operations Center to identify potential threats in real time and speed up our responses.
  • We’re also working to improve digital literacy in Türkiye by launching educational programs on elections and misinformation online.

See Turkish translation.

Removing Harmful Content to Keep People Safe

We want people to express themselves on our platforms and talk about the issues that matter to them while still being safe. Our Community Standards cover a number of areas relevant to elections and explain what content is and isn’t allowed on Facebook and Instagram. This includes policies on harassment, incitement and violence, as well as detailed policies around hate speech that ban attacks on people based on characteristics like ethnicity or religion. We remove content that violates these rules as soon as we find it.  

As Election Day approaches, we will activate the Türkiye Elections Operations Center, a Meta-wide initiative that brings together experts across the company including engineering, legal, research and analysis teams to identify potential threats across our apps in real-time and respond to them quickly. 

Combating Misinformation and False News

In specific cases, we remove misinformation from Facebook and Instagram entirely when it could contribute to imminent violence, cause physical harm or may be content intended to suppress voting, like incorrect information about voting dates, locations, time and methods. 

For all other types of misinformation, we focus on slowing the spread so fewer people see it and directing people to information from authoritative sources. To do this, we work with more than 90 independent third-party fact-checking organizations across the globe, including Doğruluk Payı & Teyit in Türkiye. 

When our fact-checking partners rate a piece of content as false, we significantly reduce its distribution by showing it lower in Feeds so that fewer people see it, notify people who share the content — or who have previously shared it — that the information is false, and we apply a warning label that links to the fact-checker’s article disproving the claim. When content is rated “false”, “partly false”, or “altered”  by our fact-checking partners in Türkiye, we attach warning labels to that content and reduce its distribution so people are less likely to see it.

We’ve made it easier for fact-checkers to find and rate content related to the Turkish Elections because we recognize that speed is especially important during breaking news events. We use keyword detection to group related content in one place, making it easy for fact-checkers to find.

In addition on WhatsApp, if people receive a message that sounds suspicious or inaccurate, we encourage them to double-check information with fact-checking organizations Doğruluk Payı or Teyit to confirm its accuracy. 

We also launched our “How to Fight Misinformation” campaign to help people spot false news online and take action against it. As part of this campaign, we partnered with local radio stations to run commercials about how to spot misinformation and what you can do about it.

We value digital literacy education and have launched programs to improve it in Türkiye, with an emphasis on identifying misinformation. In March and April 2023, we also partnered with academic, media and non-profit organizations — including Bilgi University, MediaWise and Habitat Association — to provide misinformation and election literacy training for adults. 

Addressing Virality on WhatsApp

Last year, we announced forwarding limits on WhatsApp, which ensures that any message forwarded once can only be forwarded to one group at a time. When we introduced the same feature for highly forwarded messages in 2020, the number of these messages sent on WhatsApp reduced by over 70%.

People can also control who can add them to group chats and have options to block and report unknown contacts, giving them even more control over their privacy.

Making Political Advertising More Transparent

Advertisers who want to run ads related to elections or politics on our apps must undergo a verification process to prove their identity and also verify their country of residence. Ads will also be labeled with a “Paid for by” disclaimer to show the advertiser behind them.

We also provide controls so people can see fewer ads about elections or politics. When people opt in to these controls, they’ll no longer see ads labeled with the “Paid for by” disclaimer.

All political and electoral ads are added to our Ad Library for seven years so that everyone can see information about targeting, which ads are currently running and how much was spent on them.

Fighting Election Interference

We’ve built specialized teams to stop election interference focusing on coordinated inauthentic behavior (CIB) — when groups of people use sophisticated networks of Pages, Groups and accounts to try and manipulate public debate. 

Since 2017, we have removed more than 200 networks globally for CIB and take action when we identify this type of activity on our platforms — especially when related to elections. We will continue to monitor, remove and publicly share details of CIB networks as we find them. 


Turkish Translation

Meta, Türkiye’nin 2023 Genel Seçimlerine Nasıl Hazırlanıyor?

  • 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde yapılmasına yardımcı olmak amacıyla, uygulamalarımızda asılsız bilgilerin yayılmasını azaltmak ve zararlı içerikleri kaldırmak için insan gücüne ve teknolojiye yatırım yapıyoruz.
  • Seçim günü yaklaşırken, potansiyel tehditleri gerçek zamanlı olarak belirlemek ve daha hızlı müdahale edebilmek için Seçim Operasyon Merkezimizi etkinleştiriyoruz.
  • Aynı zamanda, seçimler ve çevrimiçi asılsız bilgi konusunda eğitim programları başlatarak Türkiye’de dijital okuryazarlığı geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz.

İnsanları Güvende Tutmak İçin Zararlı İçerikleri Kaldırma

İnsanların uygulamalarımızda önemsedikleri konular hakkında açıkça konuşabilmelerini ve bunu yaparken güvende olmalarını istiyoruz. Topluluk Standartlarımız, Facebook ve Instagram’da hangi içeriklere izin verilip verilmediğini herkese açık bir şekilde belirtiyor ve seçimlerle ilgili birçok alanı kapsıyor. Bunlar arasında taciz ve şiddete teşvik politikalarının yanı sıra etnik köken veya din gibi konularda insanlara yönelik saldırıları yasaklayan ayrıntılı nefret söylemi politikaları da yer alıyor. Bu kuralları ihlal eden içerikleri tespit ettiğimiz anda kaldırıyoruz.

Seçim günü yaklaştıkça, potansiyel tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit etmeye ve hızlı bir şekilde aksiyon almaya odaklanan Türkiye Seçim Operasyon Merkezini etkinleştireceğiz. Meta’nın geniş çaplı bu girişimi, şirketimizin farklı departmanlarında çalışan mühendis, hukukçu, araştırmacı ve analiz uzmanlarını bir araya getirecek.

Asılsız Bilgi ve Asılsız Haberle Mücadele

Belirli durumlarda, olası şiddete veya fiziksel zarara katkıda bulunabilecek veya oy vermeyi engellemeyi amaçlayan asılsız bilgileri Facebook ve Instagram’dan tamamen kaldırıyoruz. Buna, oy verme tarihleri, yerleri, saatleri ve yöntemleriyle ilgili asılsız haberler de dahil. 

Diğer tüm asılsız bilgi türlerini daha az insanın görmesi için, yayılmasını yavaşlatmaya ve insanları yetkili kaynaklardaki bilgilere yönlendirmeye odaklanıyoruz. Bunu yapmak için, aralarında Türkiye’den Doğruluk Payı ve Teyit’in de olduğu, 90’ın üzerinde bağımsız üçüncü taraf haber doğrulama kuruluşuyla çalışıyoruz.

Birlikte çalıştığımız doğrulama kuruluşları bir içeriği asılsız olarak sınıflandırdığında, insanların bu içeriği görme olasılığını azaltmak için içeriğin gösterimini önemli ölçüde düşürüyoruz, içeriği paylaşan veya daha önce paylaşmış olan kişileri uyarıyoruz ve içeriğe doğrulama kuruluşunun bilginin asılsız olduğuna dair hazırladığı makaleye yönlendiren uyarı etiketleri ekliyoruz. Bir içerik “asılsız”, “kısmen asılsız” veya “değiştirilmiş” olarak sınıflandırıldığında bu içeriğe uyarı etiketleri ekliyoruz ve insanların bu içeriği görme olasılığını azaltmak için içeriğin gösterimini azaltıyoruz.

Doğrulama kuruluşlarının Türkiye’deki seçimlerle ilgili içerikleri bulmalarını ve sınıflandırmalarını kolaylaştırdık, çünkü son dakika haberleri yaratan olaylarda özellikle hızlı davranmanın önemli olduğunun bilincindeyiz. Doğruluk kuruluşlarının daha kolay bulabilmesi adına seçimlerle ilgili içerikleri tek bir yerde toplamak için anahtar kelime tespiti kullanıyoruz.

Aynı zamanda WhatsApp’ta, insanlara şüpheli veya yanlış gibi görünen bir mesaj geldiğinde, onları içeriğin doğruluğunu teyit etmeleri için, doğrulama kuruluşları Doğruluk Payı ve Teyit ile bu bilgileri tekrar kontrol etmeye teşvik ediyoruz. 

Ayrıca kullanıcılarımızın çevrimiçi ortamda asılsız haberleri tespit etmelerine ve bunlara karşı harekete geçmelerine yardımcı olmak için “Asılsız Bilgi ile Nasıl Mücadele Edebilirsiniz?” başlıklı kampanyayı hayata geçirdik. Bu kampanya çerçevesinde asılsız bilgilerin nasıl tespit edildiğine ve bu durumda ne yapılması gerektiğine dair bilgiler paylaşan reklamlar için yerel radyo istasyonlarıyla ortaklık kurduk.

Dijital okuryazarlık eğitimine değer veriyoruz, bu doğrultuda yanlış bilgileri tespit etmeye odaklanan ve Türkiye’de dijital okuryazarlığı geliştirmeyi amaçlayan programlar başlattık. Mart ve Nisan 2023’te, yetişkinlere yanlış bilgilendirme ve seçim okuryazarlığı eğitimi sağlamak için Bilgi Üniversitesi, MediaWise ve Habitat Derneği dahil olmak üzere akademik, medya ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarla da iş birliği yaptık.

WhatsApp’ta Viral Mesajlar

Geçen yıl, bir kez iletilen herhangi bir mesajın, bir seferde yalnızca bir gruba iletilebileceğini açıklamıştık. 2020’de aynı özelliği iletilme oranı yüksek olan mesajlar için de kullanıma sunduk ve WhatsApp’ta gönderilen bu mesajların sayısının yüzde 70’ten yüksek bir oranda azaldığını gördük. 

İnsanlar ayrıca kendilerini grup sohbetlerine kimlerin ekleyebileceğini kontrol edebiliyor ve bilinmeyen kişileri engelleyebiliyor veya şikayet edebiliyor, böylece gizlilikleri üzerinde daha da fazla kontrol sahibi olmalarına olanak sağlıyoruz.

Siyasi Reklamlar ve Şeffaflık 

Uygulamalarımızda seçimlerle veya siyasetle ilgili reklamlar yayınlamak isteyen reklamverenlerin, kim olduklarını ve hangi ülkede yaşadıklarını kanıtlamak için bir doğrulama sürecinden geçmeleri gerekiyor. Şeffaflık ilkelerimize paralel olarak paylaşımların üzerine reklam verenin kim olduğunu gösteren etiketler ekleniyor. 

Ayrıca, insanların seçimler ve siyasetle ilgili daha az reklam görmelerini sağlayan kontroller de ekledik. Kullanıcılar bu kontrolleri kullandığında etiketlenmiş reklamları görmüyor.

Tüm siyasi ve seçime dayalı reklamlar, yedi yıl boyunca bulunacak şekilde Reklam Kütüphanemize ekleniyor, böylece herkes  hangi reklamların yayında olduğunu, hedeflemeyle ilgili bilgileri ve bunlara ne kadar harcama yapıldığını öğrenebiliyor.

Seçim Müdahalesiyle Mücadele

Seçimlere müdahaleyi engellemek için uzmanlaşmış ekipler oluşturduk. Bu oluşturduğumuz ekipler sayesinde, sofistike ağlar kullanarak kamusal tartışmaya müdahale etmeye çalışan bazı Sayfalar, Gruplar ve Hesaplara, yani koordineli kötüye kullanım (CIB) konusuna odaklandık.

2017’den bu yana, koordineli kötüye kullanımlar (CIB) nedeniyle dünya çapında 200’den fazla ağı kaldırdık; platformlarımızda bu tarz bir faaliyet tespit ettiğimizde, özellikle de seçimlerle ilgili olduğu durumlarda, aksiyon alıyoruz. Tespit ettiğimiz CIB ağlarını takip etmeye, kaldırmaya ve detaylarını herkese açık olarak paylaşmaya devam edeceğiz. To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, you agree to allow our collection of information on and off Facebook through cookies. Learn more, including about available controls: Cookie Policy